Programma's

10. Grondzaken en vastgoed

Wat zijn de ontwikkelingen?

Actualisatie nota's
In 2023 wordt gekeken of de invoering van de Omgevingswet aanleiding geeft om bestaande nota's verder te actualiseren.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

10.301

7,7 %

Baten

7.569

5,5 %

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56