Financiële begroting

Investeringen

In de  onderstaande tabel zijn de investeringsbedragen opgenomen. De investeringen zijn onderverdeeld naar het Meerjaren Investeringsplan (Openbare ruimte) en Staat van vaste activa (overige investeringen). In de exploitatie leiden deze investeringen (meestal) tot afschrijving en rente. Daarnaast moeten de uitgaven worden gefinancierd.

(Bedragen x € 1.000)

Investeringsvolume

Begroting 2023-2026

2023

2024

2025

2026

MIP: Investeringen met een economisch nut

3.469

5.448

5.466

4.420

MIP: Investeringen met een maatschappelijk nut

3.005

2.873

2.778

2.804

Subtotaal MIP

6.474

8.322

8.244

7.224

Staat Vaste Activa: Investeringen met een economisch nut

4.628

1.535

Staat Vaste Activa: Investeringen met een maatschappelijk nut

5.112

1.453

1.033

1.045

Subtotaal Staat Vaste Activa

9.740

2.988

1.033

1.045

Totaal

16.214

11.310

9.277

8.269

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56