Financiële begroting

Baten en lasten

In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x ( € 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01

Bestuurlijke zaken

-2.355

55

-2.299

-2.338

59

-2.278

-2.310

59

-2.251

-2.310

59

-2.251

-2.345

59

-2.286

02

Veiligheid en handhaving

-4.454

115

-4.339

-4.603

124

-4.479

-4.624

124

-4.499

-4.614

124

-4.490

-4.603

124

-4.479

03

Dienstverlening

-4.344

2.110

-2.234

-4.329

1.973

-2.356

-4.399

2.169

-2.230

-4.399

2.169

-2.230

-4.396

2.169

-2.227

04

Omgevingskwaliteit

-3.738

62

-3.676

-3.447

34

-3.413

-3.315

34

-3.281

-3.166

34

-3.132

-3.167

34

-3.133

05

Zorg en ondersteuning

-44.568

12.346

-32.222

-46.813

11.432

-35.381

-46.889

11.692

-35.197

-46.606

12.266

-34.340

-46.959

12.763

-34.196

06

Sociale basis

-18.354

2.624

-15.731

-19.045

2.713

-16.332

-18.498

2.345

-16.153

-18.679

2.345

-16.334

-18.980

2.345

-16.635

07

Duurzaamheid

-2.440

433

-2.007

-2.116

176

-1.941

-2.144

176

-1.968

-2.144

176

-1.968

-2.144

176

-1.968

08

Lokaal ondernemerschap

-929

210

-719

-863

215

-648

-859

215

-645

-859

215

-645

-859

215

-645

09

Openbaar groen, water en infra

-21.427

17.284

-4.143

-21.613

17.192

-4.420

-22.703

17.810

-4.893

-23.419

18.392

-5.027

-23.856

18.731

-5.125

10

Grondzaken en vastgoed

-9.893

11.102

1.208

-10.301

7.569

-2.732

-5.274

3.396

-1.878

-5.595

1.993

-3.602

-8.348

4.239

-4.109

Alg. dekkingsmiddelen

-922

91.500

90.578

-703

94.289

93.586

-661

95.257

94.596

-559

95.101

94.541

-519

89.655

89.136

Overhead

-16.056

620

-15.436

-17.366

664

-16.701

-17.116

664

-16.452

-17.115

664

-16.450

-16.848

664

-16.184

Onvoorzien

-124

-124

-125

-125

-125

-125

-125

-125

-125

-125

Subtotaal

-129.605

138.462

8.857

-133.662

136.441

2.779

-128.917

133.941

5.024

-129.590

133.537

3.947

-133.149

131.174

-1.975

Nr

Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Geraamde totaal van saldo baten en lasten

-129.605

138.462

8.857

-133.662

136.441

2.779

-128.917

133.941

5.024

-129.590

133.537

3.947

-133.149

131.174

-1.976

Mutaties reserves

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Omgevingskwaliteit

16

458

475

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Zorg en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Sociale basis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Duurzaamheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lokaal ondernemerschap

0

55

55

0

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Openbaar groen, water en infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Grondzaken en vastgoed

-5.227

490

-4.737

-862

67

-795

-1.930

67

-1.863

-154

67

-86

-154

84

-70

Subtotaal mutaties reserves

-5.211

1.004

-4.207

-862

92

-770

-1.930

67

-1.863

-154

67

-86

-154

84

-70

Geraamde resultaat

-134.816

139.466

4.650

-134.524

136.533

2.009

-130.847

134.008

3.161

-129.744

133.604

3.861

-133.303

131.258

-2.046

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56