Paragrafen

Informatievoorziening

Inleiding

De digitale ontwikkelingen gaan razend snel en geven veel mogelijkheden om onze dienstverlening te blijven verbeteren. De voortgaande digitalisering vereist van ons tegelijkertijd steeds meer inzet op het gebied van gegevenskwaliteit, bescherming van privacygevoelige gegevens en beveiliging van de beschikbare informatie. Denk hierbij aan het koppelen van de juiste gegevens voor beleidsanalysesen het beschermen van de digitale identiteit van inwoners.

Wij volgen het Rijks- en VNG-beleid op het gebied van informatievoorziening en informatiebeveiliging. Zie ook de § Landelijke ontwikkelingen.

Bij de transformatie naar een digitale gemeente maken we gebruik van VNG-oplossingen zoals de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) en Common Ground.

De ontwikkelingen met betrekking tot onze informatievoorziening doen we, waar mogelijk samen met de deelnemers waar we mee verbonden zijn in de GR RID. Zo is in 2022 voor het eerst een visie op de digitale gemeenten van de toekomst geformuleerd. Deze visie volgt deAgenda 2024 van het rijk en geeft concreet inzicht in de kansen voor regionale samenwerking.

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56