Programma's

01. Bestuurlijke Zaken

Wat zijn de ontwikkelingen?

De samenleving blijft volop in beweging. Een aantal wereldwijde en landelijke thema’s hebben invloed op het vertrouwen in de (landelijke) overheid. Denk hierbij aan de klimaatcrisis, de oorlog in en de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne; de opvangcrisis van vluchtelingen uit de rest van de wereld, de hoge inflatie, het tekort aan woonruimte en de stikstofproblematiek. Deels zijn dit ontwikkelingen waar de gemeente als lokale overheid geen of zeer beperkt invloed op heeft. Tegelijkertijd word de lokale overheid wel geconfronteerd met de gevolgen.

De gemeente heeft een actieve rol bij het in beeld brengen en duiden van de situatie en bij het verbinden van ideeën. Bij deze uitdagende opgave is duidelijke, tijdige en persoonlijke communicatie een krachtig instrument. Inwoners hebben, met name ook bij crisissituaties, behoefte aan eerlijke en transparante communicatie vanuit de gemeente. De inzet en de aanpak van de gemeentelijke communicatie en participatie passen we  – waar nodig – aan op basis van trends en ontwikkelingen.

In samenwerking met de regio (U10/U16), maar ook met andere partners werken we aan uitvoeringsprogramma’s voor de diverse thema’s. Twee relevante projecten waar in de programmering op wordt ingezet zijn de ontwikkeling van regiopoort Driebergen-Zeist en de versterking van het Kromme Rijnlinielandschap. In 2023 zullen hier projecten voor opgestart worden.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

2.338

1,7 %

Baten

59

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56