Bijlagen

Meerjaren Investeringsplan (MIP)

(Bedragen x 1.000)

Programma/product/omschrijving

2023

2024

2025

2026

Totaal programma 3

43

-

-

-

Totaal Programma 6

219

1.102

2.896

1.861

Totaal Programma 9

2.814

4.057

2.281

2.279

Totaal Overhead

394

289

289

280

Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

3.469

5.448

5.466

4.420

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56