Financiële begroting

Reserves en Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Stand begin
2023

Stand begin
2024

Stand begin
2025

Stand begin
2026

Reserves

20.598

21.368

23.231

23.318

Voorzieningen

12.266

11.846

11.288

10.540

Totaal reserves en voorzieningen

32.863

33.214

34.519

33.858

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56