Welkom op de website met de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug! Deze meerjarenbegroting geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2023, met ramingen voor de jaren 2023-2026. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 21 september 2022 aan de raad gepresenteerd. Op 10 november 2022 neemt de raad een besluit over de begroting. De begroting bestaat uit een korte (beleidsmatige en financiële) inleiding, gevolgd door de beleidsinhoudelijke programma’s en de paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting nog enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina.

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56