Bijlagen

Subsidies

(bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

PRG02

Subsidies HALT

20

21

21

21

21

PRG02

Subsidies buurtpreventie

11

12

12

12

12

PRG04

Subsidie huisvesting Tabaksteeltmuseum

3

4

4

4

4

PRG04

Subsidie Open Monumentendag

5

6

6

6

6

PRG04

Subsidies oudheidkamer

32

34

34

34

34

PRG06

Subsidie Combinatiefunctie

239

239

239

239

239

PRG06

Subsidies vreemdelingenwerk

200

205

205

205

205

PRG06

Dorpsgerichte activiteiten

101

114

117

117

117

PRG06

Subsidies openbare gezondheidszorg

4

4

4

4

4

PRG06

Subsidies OAB

467

492

482

482

482

PRG06

Subsidies bibliotheek

951

921

918

918

918

PRG06

Subsidies peuterspeelzalen

25

27

27

27

27

PRG06

Subsidies algemeen maatschappelijk werk

392

402

402

402

402

PRG06

Subsidie bosbad Leersum

134

141

141

141

141

PRG06

Subsidies lokale omroep

30

33

33

33

33

PRG06

Subsidies jeugd- en jongerenwerk

42

45

45

45

45

PRG06

Subsidies Vrijwilligerswerk

60

63

63

63

63

PRG06

Subsidie huisvesting Muziekschool

47

50

50

50

50

PRG06

Subsidie ouderenbeleid

66

70

70

70

70

PRG06

Subsidies slachtofferhulp

11

12

12

12

12

PRG06

Subsidies nota Mantelzorg

270

290

290

290

290

PRG06

Subsidies inclusief beleid

28

30

30

30

30

PRG08

Subsidies recreatie

2

2

2

2

2

Resultaat

3.140

3.217

3.207

3.207

3.207

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2022 17:27:21 met de export van 12/22/2022 17:20:56